Dla developerów i branży nieruchomościowej

Dla developerów i branży nieruchomościowej

Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze miasta poprzez realizację projektu inwestycyjnego w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (ppp).

Projekt zawiera się w czterech działaniach w obszarze inwestycji proefektywnościowych:

 • wdrożenie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej ukierunkowanej na fizyczne zmniejszenie zużycia energii u odbiorców
 • inwestycja w nowoczesne źródło ciepła i energii elektrycznej, w oparciu o wysokosprawną kogenerację i OZE
 • zastosowanie preizolowanych sieci cieplnych
 • zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w sterowaniu procesami wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła i energii elektrycznej.

Korzyści partnera publicznego przy realizacji proefektywnościowego projektu ppp:

 • partner publiczny dzięki zastosowaniu formuły ppp sprawi, że świadczone usługi publiczne będą najwyższej jakości
 • partner publiczny ogranicza swoje zaangażowanie w problematykę energetyczną miasta i skupia się na innej działalności statutowej
 • pozyskanie finansowania bez zwiększania długu publicznego
 • partner prywatny odpowiada za kompleksowe przeprowadzenie inwestycji
 • partner prywatny utrzymuje obiekty w fazie eksploatacji powodując obniżenie zużycia energii w całym cyklu życia obiektów
 • formuła ppp posiada preferencje w udzielaniu dofinansowań unijnych
 • przeniesienie prawie całego ryzyka na rzecz partnera prywatnego
 • zapewnienie sobie profesjonalnego doradztwa technicznego, prawnego, ekonomicznego i finansowego w obszarze dostarczania ciepła i energii elektrycznej
 • zmniejszenie emisyjności i zminimalizowanie wpływu smogu na zdrowie mieszkańców
 • ograniczenie obciążenia wzrostem cen energii w przyszłości