Oferta dla deweloperów i branży nieruchomościowej

Dla developerów i branży nieruchomościowej

Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest zapewnienie infrastruktury energetycznej pod planowaną inwestycję mieszkaniową na nieruchomości jej pozbawionej.

Będzie to zagwarantowane poprzez kompleksową realizację inwestycji w formule P-F-B-E (projektowanie, finansowanie, budowa, eksploatacja) źródła ciepła i energii elektrycznej, w oparciu o wysokosprawną kogenerację wraz z OZE i sieci preizolowane.

Korzyści dewelopera lub inwestora branży nieruchomościowej:

  • zapewnienie samowystarczalności energetycznej projektu
  • deweloper znacznie ogranicza inwestowanie własnych środków w źródła ciepła i energii elektrycznej
  • przyjęty model biznesu sprawi, że wszelkie aktywa energetyczne nie przechodzą wraz z przekazaniem budynku na rzecz użytkownika lecz stanowią własność przyszłej spółki SPV i generują jej przychody przez okres ca 15 lat
  • nakłady finansowe w aktywa energetyczne, jakie ponosi spółka, nie stanowią składnika księgowego ceny 1m2 (powiększają zysk dewelopera)
  • projekt pozwala inwestować deweloperowi w zakup gruntów pozbawionych infrastruktury energetycznej i tym samym o niższej cenie
  • projekt pozwala wyeliminować inne koszty związane z procesem inwestycyjnym, np. instalację zapasowych źródeł zasilania.