Doświadczenie zawodowe

Nasze projekty

Doświadczenie zawodowe

 • modernizacje ciepłowni miejskich i zawodowych (ZM Ursus, szpital MSW Warszawa, ciepłownie miejskie we Włocławku),
 • budowa od podstaw miejskich ciepłowni fluidalnych: w Jaśle, Włocławku, Gostyninie, Morągu

 • koncepcja zastosowania kogeneracji CHP w obiekcie „Orle Gniazdo” Szczyrk,
 • koncepcja ciepłowni z zastosowaniem kogeneracji CHP oraz sieci cieplnych dla m. Janów Lubelski,
 • koncepcja i studium wykonalności modernizacji uciepłownienia m. Busko Zdrój,
 • biznesplan na wybudowanie elektrociepłowni na paliwo alternatywne typu RDF dla m. Koszalin
 • wariantowa koncepcja (kogeneracja gazowa/biomasowa) ciepłowni w m. Turek,
 • koncepcja kogeneracyjnego źródła ciepła i enel dla szklarni (woj. lubelskie),
 • biznesplan wraz z analizą ryzyka i analizą wrażliwości dla kogeneracji gazowej 5 MW (kontrahent zagraniczny).

 • poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i możliwości jej finansowania,
 • wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo,
 • kontrola stanu energetycznego budynku,
 • nowe wyzwania dla nadzoru budowlanego z tytułu obowiązku poprawy efektywności energetycznej,
 • termomodernizacja jako proces inwestycyjny,
 • problematyka kontroli obiektów budowlanych pod kątem spełnienia wymogów energetycznych,
 • bezpieczeństwo w realizacji projektów wysokosprawnej kogeneracji CHP,
 • ryzyko opłacalności projektów inwestycyjnych kogeneracji CHP,
 • 6-cio odcinkowy cykl szkoleniowo-edukacyjny dla TVP o problematyce efektywności energetycznej.

 • przygotowanie kompleksowej realizacji inwestycji ciepłowni osiedlowej z kogeneracją CHP i OZE (koncepcja – projekt – realizacja – eksploatacja) w Krakowie.