Energia

Technologia

Ekologia

Ekonomia

Oferta

Czym się zajmujemy?

Realizacja projektów inwestycyjnych z obszaru infrastruktury energetycznej obejmującej źródło ciepła, sieci cieplne i przyłącza w budynkach

Analizy ekonomiczno – finansowe, biznesplany, studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych z zastosowaniem kogeneracji i OZE

Wnioskowanie o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych oraz tworzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej – specjalizacja energetyczna

Wielowariantowe plany poprawy efektywności energetycznej na każdym etapie życia inwestycji, w tym dla samorządów i jednostek Skarbu Państwa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Projekty inwestycyjne

Realizacja projektów inwestycyjnych z obszaru infrastruktury energetycznej

Efektywność energetyczna

Wielowariantowe plany poprawy efektywności energetycznej na każdym etapie życia inwestycji

Analizy

Analizy ekonomiczno – finansowe, biznesplany, studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych z zastosowaniem kogeneracji i OZE

Dofinansowania

Wnioskowanie o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych oraz tworzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej

dla deweloperów i branży
nieruchomościowej

dla samorządów i jednostek
państwowych